Zasaďme se o znovunaplnění článku 1, odstavec 1) Ústavy České republiky:

Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

český lev

TOPlist Daniel Šlauf